Các hệ đào tạo của Mầm Non Thụy Khuê

Bạn có thể chọn cho con mình một môi trường phát triển tốt nhất.

HỆ TIÊU CHUẨN

Một nửa ngày (sáng hoặc chiều), trẻ được học chương trình Montessori với giáo viên Việt Nam đã được đào tạo Montessori. Một nửa ngày còn lại, trẻ được học Tiếng Anh do giáo viên bản ngữ giảng dạy và trải nghiệm các môn học khác như: Âm nhạc, Phát triển ngôn ngữ Tiếng Việt, Phát triển Thể chất, Kỹ năng sống, Ẩm thực, Nghệ thuật, Làm vườn… do giáo viên Việt Nam giảng dạy…

HỆ NÂNG CAO

Một nửa ngày (sáng hoặc chiều), trẻ được học chương trình Montessori với giáo viên Việt Nam đã được đào tạo Montessori. Một nửa ngày còn lại, trẻ được học tiếng Anh do giáo viên bản ngữ giảng dạy và trải nghiệm các môn học khác như: Ẩm thực, Nghệ thuật, Thể chất, Âm nhạc, Khoa học… do giáo viên Việt Nam giảng dạy…

HỆ SONG NGỮ

Một nửa ngày (sáng hoặc chiều), trẻ được học chương trình Montessori với giáo viên Việt Nam đã được đào tạo Montessori. Một nửa ngày còn lại, trẻ được học tiếng Anh do giáo viên bản ngữ giảng dạy và trải nghiệm các môn học khác như: Ẩm thực, Nghệ thuật, Thể chất, Âm nhạc, Khoa học… do giáo viên bản ngữ và giáo viên Việt Nam dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh…

HỆ QUỐC TẾ

Một nửa ngày (sáng hoặc chiều), trẻ học chương trình Montessori với giáo viên Việt Nam và giáo viên bản ngữ/giáo viên Nhật đã được đào tạo Montessori. Một nửa ngày còn lại, trẻ được học tiếng Anh do giáo viên bản ngữ giảng dạy và trải nghiệm các môn học khác như: Ẩm thực, Nghệ thuật, Thể chất, Âm nhạc, Khoa học… giảng dạy bằng tiếng Anh/tiếng Nhật…

HỆ TIÊU CHUẨN

Một nửa ngày (sáng hoặc chiều), trẻ được học chương trình Montessori với giáo viên Việt Nam đã được đào tạo Montessori. Một nửa ngày còn lại, trẻ được học Tiếng Anh do giáo viên bản ngữ giảng dạy và trải nghiệm các môn học khác như: Âm nhạc, Phát triển ngôn ngữ Tiếng Việt, Phát triển Thể chất, Kỹ năng sống, Ẩm thực, Nghệ thuật, Làm vườn… do giáo viên Việt Nam giảng dạy…

HỆ NÂNG CAO

Một nửa ngày (sáng hoặc chiều), trẻ được học chương trình Montessori với giáo viên Việt Nam đã được đào tạo Montessori. Một nửa ngày còn lại, trẻ được học tiếng Anh do giáo viên bản ngữ giảng dạy và trải nghiệm các môn học khác như: Ẩm thực, Nghệ thuật, Thể chất, Âm nhạc, Khoa học… do giáo viên Việt Nam giảng dạy…

HỆ SONG NGỮ

Một nửa ngày (sáng hoặc chiều), trẻ được học chương trình Montessori với giáo viên Việt Nam đã được đào tạo Montessori. Một nửa ngày còn lại, trẻ được học tiếng Anh do giáo viên bản ngữ giảng dạy và trải nghiệm các môn học khác như: Ẩm thực, Nghệ thuật, Thể chất, Âm nhạc, Khoa học… do giáo viên bản ngữ và giáo viên Việt Nam dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh…

HỆ QUỐC TẾ

Một nửa ngày (sáng hoặc chiều), trẻ học chương trình Montessori với giáo viên Việt Nam và giáo viên bản ngữ/giáo viên Nhật đã được đào tạo Montessori. Một nửa ngày còn lại, trẻ được học tiếng Anh do giáo viên bản ngữ giảng dạy và trải nghiệm các môn học khác như: Ẩm thực, Nghệ thuật, Thể chất, Âm nhạc, Khoa học… giảng dạy bằng tiếng Anh/tiếng Nhật…

HỆ TIÊU CHUẨN

Một nửa ngày (sáng hoặc chiều), trẻ được học chương trình Montessori với giáo viên Việt Nam đã được đào tạo Montessori. Một nửa ngày còn lại, trẻ được học Tiếng Anh do giáo viên bản ngữ giảng dạy và trải nghiệm các môn học khác như: Âm nhạc, Phát triển ngôn ngữ Tiếng Việt, Phát triển Thể chất, Kỹ năng sống, Ẩm thực, Nghệ thuật, Làm vườn… do giáo viên Việt Nam giảng dạy…

HỆ NÂNG CAO

Một nửa ngày (sáng hoặc chiều), trẻ được học chương trình Montessori với giáo viên Việt Nam đã được đào tạo Montessori. Một nửa ngày còn lại, trẻ được học tiếng Anh do giáo viên bản ngữ giảng dạy và trải nghiệm các môn học khác như: Ẩm thực, Nghệ thuật, Thể chất, Âm nhạc, Khoa học… do giáo viên Việt Nam giảng dạy…

HỆ SONG NGỮ

Một nửa ngày (sáng hoặc chiều), trẻ được học chương trình Montessori với giáo viên Việt Nam đã được đào tạo Montessori. Một nửa ngày còn lại, trẻ được học tiếng Anh do giáo viên bản ngữ giảng dạy và trải nghiệm các môn học khác như: Ẩm thực, Nghệ thuật, Thể chất, Âm nhạc, Khoa học… do giáo viên bản ngữ và giáo viên Việt Nam dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh…

HỆ QUỐC TẾ

Một nửa ngày (sáng hoặc chiều), trẻ học chương trình Montessori với giáo viên Việt Nam và giáo viên bản ngữ/giáo viên Nhật đã được đào tạo Montessori. Một nửa ngày còn lại, trẻ được học tiếng Anh do giáo viên bản ngữ giảng dạy và trải nghiệm các môn học khác như: Ẩm thực, Nghệ thuật, Thể chất, Âm nhạc, Khoa học… giảng dạy bằng tiếng Anh/tiếng Nhật…

HỆ TIÊU CHUẨN

Một nửa ngày (sáng hoặc chiều), trẻ được học chương trình Montessori với giáo viên Việt Nam đã được đào tạo Montessori. Một nửa ngày còn lại, trẻ được học Tiếng Anh do giáo viên bản ngữ giảng dạy và trải nghiệm các môn học khác như: Âm nhạc, Phát triển ngôn ngữ Tiếng Việt, Phát triển Thể chất, Kỹ năng sống, Ẩm thực…

HỆ NÂNG CAO

Một nửa ngày (sáng hoặc chiều), trẻ được học chương trình Montessori với giáo viên Việt Nam đã được đào tạo Montessori. Một nửa ngày còn lại, trẻ được học tiếng Anh do giáo viên bản ngữ giảng dạy và trải nghiệm các môn học khác như: Ẩm thực, Nghệ thuật, Thể chất, Âm nhạc, Khoa học… do giáo viên Việt Nam giảng dạy…

HỆ SONG NGỮ

Một nửa ngày (sáng hoặc chiều), trẻ được học chương trình Montessori với giáo viên Việt Nam đã được đào tạo Montessori. Một nửa ngày còn lại, trẻ được học tiếng Anh do giáo viên bản ngữ giảng dạy và trải nghiệm các môn học khác như: Ẩm thực, Nghệ thuật, Thể chất, Âm nhạc, Khoa học… do giáo viên bản ngữ và giáo…

HỆ QUỐC TẾ

Một nửa ngày (sáng hoặc chiều), trẻ học chương trình Montessori với giáo viên Việt Nam và giáo viên bản ngữ/giáo viên Nhật đã được đào tạo Montessori. Một nửa ngày còn lại, trẻ được học tiếng Anh do giáo viên bản ngữ giảng dạy và trải nghiệm các môn học khác như: Ẩm thực, Nghệ thuật, Thể chất, Âm nhạc, Khoa học…

Thực đơn tại Nhà hàng Trung Thành

Thực đơn hấp dẫn của nhà hàng có tới hơn 150 món ăn chuẩn vị Việt Nam sẵn sàng cho bạn lựa chọn

Tại sao nên chọn Mầm Non Thụy Khuê

Điều truyền cảm hứng cho tôi đến với giáo dục chính là mong muốn của một người mẹ được đồng hành cùng con trong sự phát triển và thành công trong tương lai. Tôi sinh ra ở Thanh Hóa nhưng sinh sống tại Hà Nội. Vì vậy, tôi có cơ hội cho con được tiếp cận với nhiều phương pháp giáo dục khác nhau.

Liên hệ đăng ký học

Quý khách vui lòng đăng ký trước!


Qúy khách đăng ký khóa học cho con có thể gọi trực tiếp: 0972939382

Liên hệ đăng ký học

Quý khách vui lòng đăng ký trước!


Qúy khách đăng ký khóa học cho con có thể gọi trực tiếp: 0972939382